Romani E Journal – En resurs i kampen mot antiziganismen 

 

 

Välkommen till Romani E Journal! Med Romani E Journal försöker vi bekämpa antiziganismen genom att erbjuda Dig som läsare artiklar som noggrant har granskats av våra granskningskommittéer.

Antiziganism kommer från vad vi kallar romafobi, det vill säga rädslan som växer fram ur de missuppfattningar många har om romer. Genom att i artiklar visa hur denna rädsla uppkommit tror vi att läsarna kommer att lära sig att denna "rädsla" kommer från missuppfattningar och att antiziganismen på så sätt kommer att försvagas.

 

Varför en akademisk tidskrift? 

 

Forskare tror att mellan 500 000 och 1 500 000 romer tillintetgjordes i förintelsen. Många liknande grymheter mot romer och andra folk härrör ur en felaktig och ogrundad rädsla. Emellanåt har dessa felaktigheter till och med kommit från forskare som haft goda avsikter men som saknat kunskap om det romska folket, eftersom de saknat tillgång till det romska samhället och dragit slutsatser baserat på den begränsade information de haft. Exempelvis har forskare vid vissa tillfällen haft så få som fem informanter som agerat som representativa språkrör för alla romer. Eftersom det funnits lite eller ingen dokumentation för dessa forskare att tillgå tidigare drogs ofta slutsatser på antaganden och den lilla dokumentation de hade. För att sätta detta i ett sammanhang kan vi jämföra med exempelvis det franska folket, deras språk och kultur, och tänka oss att det inte fanns några böcker, museer, filmer och ingen nationalstat som hette Frankrike, och allt vi hade att lära om det franska folket kom från ett fåtal frågor vi fick svar på från fem personer. Detta innebär att mycket information om romer är felaktig.